Monthly Archives: september 2008

Kioskbasker: HEMMELIGHOLDT ALTERNATIV BEFOLKNINGSPROGNOSE, SOM DU IKKE SKAL KENDE

dscn0109.jpg

Det skulle du ikke vide : Alternative opgørelser uden adgang for offentligheden:

Det Morgenavisen Jyllands-Posten skrev 30. maj 2004 på: http://jp.dk/arkiv/?id=361742 hænger fint sammen med det den skrev den 22. august 2008, og det er nemt at tolke:

Årsagen til, at 347.250 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 med fortsat indvandring bliver til 330.700 ikke-vestlige i år 2040 i den officielle befolkningsprognose er ganske enkelt, at indvandrerne og deres børn kaldes danskere, og en hel del østlige kaldes vestlige, både blandt de 347.250 og endnu flere og til stadighed flere og flere i prognosepunkterne fremover, f.eks. i år 2040 med 330.700 ikke-vestlige.

Nu speedes tilstrømningen yderligere op, så landet overtages en del hurtigere. Det er derfor, at indvandrerne hurtigere skal forvandles til danskere.

Med den nylige ”geniale opdagelse”, ”at de ikke-vestlige nu pludselig ses på papiret at få meget færre børn” – ”de fødes jo simpelthen af danskere” -, end hidtil antaget, skal de 330.700 i 2040 eventuelt reduceres yderligere.

Sidste år fødte de ikke-vestlige officielt 2,5 barn i gennemsnit, i år officielt knap 2 børn i gennemsnit i følge Danmarks Statistik. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten 22. august 2008.

Den tragikomiske farce nået klimaks:

“Jo flere der kommer ind, desto færre er her”. “Jo flere og længere de er her desto flere børn “føder de for danskerne” ” – de fødende er nemlig de ikke-vestliges tredjegeneration.

……………………………………………………………………………..

”Samme Morgenavisen Jyllands-Posten oplyste kort i 2004 – jf. linket ovenfor –, at der findes en anden prognose, om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden.

Denne prognose er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos ’det uafhængige’ analyseinstitut DREAM under bl.a. Finansministeriet og Erhvervsministeriet.”

Denne prognose går ud fra, at 3. generationsindvandrere altså efterkommere af efterkommere eller de oprindelige indvandreres børnebørn vedbliver at have betegnelsen efterkommere – ikke betegnelsen danskere.

Vel at mærke, havde man heller ikke i denne alternative prognose taget højde for, at netop adskillige 3.-generationsindvandrere indtil 2004 allerede var blevet lagt i kategorien ’danskere’ eller kategorien ‘danske statsborgere’ og ikke i kategorierne ‘indvandrere’ eller ‘efterkommere’ i tælleapparatet både før og efter 1991. Begreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ indførtes i 1991. Man korrigerer således kun for fejlene fremover, ikke for fejlene bagud fra 2004 til 1979.

Den alternativ prognose, som end ikke medtager andet end cirka halvdelen af delpopulationen i udgangspunktet, var alligevel for meget for fagfolkene, og afgjort ikke noget de ”yndede at få frem i offentligheden”, meldte Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. maj 2004 Derfor får du heller ikke i dag direkte adgang til artiklen fra 30. maj 2004. Bevæggrundene kan afgjort være flere. Den alternative prognose var efter det vi læste i Morgenavisen Jyllands-Posten til internt brug i ‘organerne’, hvis ansvarlige tilsyneladende godt ved, at det er helt gal fat med tællebegreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der som nævnt indfødtes til erstatning for statsborgerskabsopgørelsen i 1991. Der var tilmed en demografisk professor Hans Oluf Hansen, der utvetydigt hævdede den 20. august 2005 i Berlingske Tidende, at den nuværende befolkningsmodel, som antallene opgøres efter, ikke kan bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkningssituation i Danmark med. Denne afsløring kom ganske vist med 14 års forsinkelse.

Men korrektionen bagud i tid af status forud for projektionen/prognoseudviklingen er altså end ikke foretaget i den alternative prognose, hvis resultater vi så alligevel absolut ikke må få kendskab til.

’Løgn over løgn’, kan farcens titel kun være.

……………………………………………………………………..

Anbefal denne fil til dine kontakter – det haster!

Og nu til sandheden:

En egentlig retvisende korrektion af den officielle befolkningsopgørelse og ditto prognose er kun foretaget af Information om Danmark på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html (korrektion tilbage til 1979, som kilderne hos Danmarks Statistik gav os mulighed for) og med en ærlig prognose med følgende resultater:

 

 

  • Der er mindst 750.000 ikke-vestlige Danmark i 2008 (694.088 plus nettoindvandringen i 2006, 2007 og 2008 plus levendefødte minus døde i gruppen ikke-vestlige). Dugfrisk opgørelse af antallet af fremmede i Danmark viser 766.000-829.000 pr. 1. juli 2008 ved en egentlig annuitets-estimation af de naturaliseredes fødsler. Det kvalificerede slag på tasken 750.000 var tæt på og ikke nogen overdrivelse.
  • Danskerne bliver med matematisk sikkerhed i mindretal i Danmark senest mellem år 2034 og 2043, hvis det fortsætter som nu.

 

Hjælpefiler :

HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM

Kvadraterne med røde og hvide boller illustrerer bedraget

Øvrig dokumentation og supplement:

Den ærlige prognose i grafik og tabeller:

IoD’s befolkningsprognose 2003 i tabeller og grafik

Kamoufleret befolkning:

http://danmark.wordpress.com/2007/02/25/camoufleret-befolkningsudskiftning/

Skidt når bladene taler over sig:

http://danmark.wordpress.com/2007/06/19/det-er-skidt-naar-bladene-taler-over-sig/

Det er karakteristisk, at i intet vestligt land foretages en korrekt officiel opgørelse af befolkningen fordelt på individernes oprindelse, og i intet vestligt land fortæller befolkningsprognoserne andet end:

Jo flere der kommer ind, desto færre er der…og stambefolkningerne er tilmed lige glade.

Tommelfingerregel i disse år: Ethvert officielt ikke-vestligt immigrantantal i en nation eller en storby skal cirka fordobles for, at du får de naturaliserede og deres børn inkluderet i antallet.

Når vi ikke kan kvantificere problemstillingen, kan vi ikke tage reel stilling. Dette sker naturligvis på kold beregning.

…………………………………………………………..

Bertold Brecht (figuren ’Herbert Schmidt’ i ’Matador’) var meget optaget af Trozkys revolutionsmodel, som i dag praktiseres i den vestlige verden.

Bertold Brecht udtaler bl.a.:

When ideology and reality does not match

“…Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?”

(Bertold Brecht)

J. E. Vig, cand. oecon., 31. august 2008

At least one character of the time we live in: Do what I say, but don’t do what I do

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Statistik, Terror

Du skal ikke vide det er en befolkningsudskiftning de har gang i

LØGNEN KØRER I OVERTONER NU

“De får meget færre børn”, “så mange færre, at de officielt 347.250 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008, jf.http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2008/NR339.pdf bliver til officielt 330.700 ikke-vestlige i år 2040″ ved fortsat og øget indvandring, ifølge artikel i JP 22/8: http://jp.dk/indland/article1417575.ece

Ja, med oplysningen om de 347.250 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 måtte der naturligvis lige suppleres ved at gå til:http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2008/NR339.pdf. Dette antal egner sig selvsagt ikke til at stå ved siden af 330.700 i år 2040 i Morgenavisen Jyllands-Posten.

Prøv selv linket til Danmarks Statistik.

Men hold nu fast, de 330.700 i prognosepunktet år 2040 skal eventuelt reduceres yderligere i en ny korrigeret og officiel prognose med netop ‘de seneste opdagelser’ om børnefødslerne, jf. artiklen i JP 22. august-2008. Hertil kommer en HEMMELIG prognose, som offentligheden ikke må få kendskab til…nu giver jeg Dem fru Heilbundt?

Sidste år fødte de ikke-vestlige officielt 2,5 barn i gennemsnitligt, i år officielt under 2 børn i følge Danmarks Statistik. Dette skrev journalist Hanne Fall Nielsen i artikel i Jyllands-Postens netudgave den 22. august 2008 og dagen efter i den trykte udgave.

Jyllands-Posten den 30. maj 2004: http://jp.dk/arkiv/?id=361742. End ikke antydningsvis berøres den HEMMELIGE prognose igen i JP den 22. august 2008.

Der er nu foretaget en afsløring af den HEMMELIGE prognose. Der er også for en sikkerheds skyld lavet et nyt total gennemløb af 3*5742 regneark-celler i en variabel annuitet for at få en ny mere korrekt, retrospektiv opgørelse af antallet af fremmede pr. 1. juli 2008 i Danmark, byggende på statsborgerskabsbegrebet, naturalisationer og et realistisk antal børnefødsler blandt de naturaliserede og dermed ikke på de ubrugelige begreber ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ med bl.a. den manglende tredjegeneration, der føder de fleste af børnene i netop disse år.

 

En sådan korrektion foretages på privat initiativ alene i Danmark blandt alle de vestlige lande.

 

RESULTAT: Der var mere end det dobbelte af de officielle 347.250 i Danmark pr. 1. juli 2007. Vi kan ikke overlade tingene alene til særdeles tvivlsomme hypotesemagere og akrobater omkring de ledende i Danmark, når disse prognosticerer 200-300 pct. forskelligt (afsnittet med rødt) på et enkelt efterår :http://danmark.wordpress.com/2008/08/30/dugfrisk-opgoerelse-antal-fremmede-indvandrere-netto-og-nettotilvaeksten-sfa-af-de-naturaliseredes-foedsler-i-perioden-1-januar-1979-16-juni-2008/

Antallet er 766.000-829.000 ikke-vestlige

 

TAG NU AT FÅ DISSE OPLYSNINGER PÅ BLOGGENE OG UD TIL ALLE DINE KONTAKTER ….

eller lav links dertil på din blog eller anden netside. Du må også gerne afskrive det hele og underskrive det selv, hvis du har lyst, blot du kopierer hele dette indlæg og intet tilføjer!!

 

Det er vigtigt at holde sig timingen og det konkrete klart for øje, måske lige netop i dette efterår, hvor udlændingepolitikken er højt på dagsordenen.

Giv dine kontakter besked om dette korte opsamlingsindlæg

 

Med venlig hilsen

J. E. Vig, 1. september 2008

 

PS:

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig. Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213

Skriv en kommentar

Filed under Statistik