Monthly Archives: januar 2011

Research der vil noget

PEW er mere end 30 år bagefter

Pew Research Center kan fortælle en ganske ‘opmuntrende historie’, men det lader vi medløberne og tumperne om at bringe, og ikke specielt fordi prof. Amaney A. Jamal, Princeton University udtrykker undren over “hysteriet” i Europa. Han kan ikke vide, at vi er nogle få stykker, der ved at bl.a. alle fremmedes fødsler i immigrationslandene i Vesten netop er blevet besluttet at skulle nationalitetsbetegnes efter fødestedet i optællingerne. At falde for den er ualmindeligt tumpet, hvis ikke værre, når man er leder i landet. Indvandringstallene ligner en historie fra de varme lande, og det kommer vi til nu.

Det er helt hen i vejret: “2010-2015 vil ankomme ca. 4.000 muslimer til Danmark, mens der mod periodens slutning, 2025-2030, vil komme i omegnen af 3.000, i hele perioden på fem år.”

Vi må sige: Efter den Gregorianske Kalender er der ikke fem år på et kvartal, der fire kvartaler på et år.

Opgørelsen for 2010 foreligger – vi har ret

Antal muslimer i Danmark og næsten i ethvert andet vestligt land: Kan ikke opgøres, religiøst tilhørsforhold registreres næsten ingen steder efter Den Anden Verdenskrig. Så 226.000 muslimer i Danmark i 2010 er helt hen i vejret. Det er selvfølgelig på fræk beregning, at et karakteristikum, der ikke officielt registreres og tælles, bevidst vælges med det ene formål at gøre ethvert modsvar umuligt.

Selvfølgelig kan PEW narre 70-80 procent, når der sættes ind med kostbar markedsføring i medierne, med massiv hjælp fra folk med mestendels irrelevante titl er og forudsat tingene andre steder vises på glittet papir med mange farver, der gør sin virkning på nedbrudte og vildledte folk. Prøv http://danmarksende.wordpress.com. Folk der i to generationer er blevet snydt med alt væsentligt fra de ansvarlige under skiftende regeringer, der sandelig også skal stå til ansvar for usandhederne sammen med løgnerne, der i tillæg vidste de talte usandt.

Reklamer

2 kommentarer

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Statistik, Vold

FOLKETALLET VOKSER UDEN AT INDVANDRINGEN OG FØDSLERNE KAN FØLGE MED???

Følgende forespørgsel er formentlig sat igang af pressens løgne:

 
 
Kære
 
 
Har du nogle pålidelige tal for de fremmedes børnetal i Danmark? Specielt muhammedanere o.lign.
Man hævder for tiden, at muhammedanernes fødselstal er faldet betydeligt.
 
 ——————————————-
 
For at spare et par forespørgsler om samme emne, så tillad mig at forebygge lidt med dette indlæg, hvori der skulle være rigeligt at gå til pressen med:
 
 Der er ingen tal for den officielle og den korrigerede officielle tilstrømningen i 2011 før efter den 12-15. februar. De bliver i øvrigt de sidste antal jeg kommenterer. Derefter får løgnene frit spil, for så går det hurtigere. Ny taktik herfra.
 
 JEG UNDERSTREGER AT DE OFFICIELT ANVENDTE BEGREBER ‘INDVANDRERE’ OG ‘EFTERKOMMERE’ ER UVIDENSKABELIGE OG ALDELES MISVISENDE OG HAR NATURLIGVIS VÆRET DET I DE NÆSTEN 20 ÅR DE HAR VÆRET BRUGT.
 
Jeg kan oplyse dig, hvorledes det ser ud officielt:

 Antallet af udenlandske statsborgere med bopæl og personnummer i Danmark offentliggøres af Danmarks Statistik (DS). Antallet af tildelte danske statsborgerskaber ved lov siden 1979 offentliggøres også af Danmarks Statistik på Internettet.

Pr. 1. januar 2010 var her således 329.940 udenlandske statsborgere. Pr. 1. januar 2010 var her i alt 208.828 (inklusive børn før naturalisationen), der havde fået tildelt dansk statsborgerskab siden 1979. Summen af disse to antal er 538.768.

Søges i Danmarks Statistiks Statistikbanken (SB) efter antal individer med udenlandsk oprindelse og bopæl samt personnummer i Danmark, findes antallet hos DS pr. 1. januar 2010: 542.738.

 Forskellen er 3.970.

“Ja, et ganske betydeligt fald i fødselstallet”

 ———————————–

Udenlandske statsborgere og børn af disse født i udlandet er medregnet i de 538.768. Børn af naturaliserede regnes for danske statsborgere ligesom børnebørn af naturaliserede.

 Ergo er her 3.970 børn født i DK af alle udenlandske statsborgere til alle tider.

 – at jeg ser mange flere i en enkelt bydel af Århus ‘kan kun skyldes min farveblindhed med overhængende hang til racisme’. At det overhovedet interesserer nogen så sent i forløbet er mig ikke en kilde til evig forundring.

Forslag : 1. Børn født af folk med udenlandsk oprindelse i Danmark kaldes danske statsborgere af den nuværende regering og myndighederne. 2. Pressen kalder alt som har overskredet vore grænser for dansk og selvfølgelig det samme med børnene af indtrængerne.

Det er hvor vi er. 

———————————–

Hvis du vil vide noget, kan du gå til: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Analysemetoderne er beskrevet i detaljer på engelsk her: index-population-account-corrections.pdf

 Disse filer har jeg udarbejdet i forbindelse med international forsknings- og udviklingsopgave, der ikke kunne gennemføres videnskabeligt pålideligt med den officielle danske befolkningsstatistik. Disse filer bliver ikke omskrevet til noget cirka-rigtigt til Per og Poul, Ole samt Ane i kæret med min medvirken, og ingen omskrivninger heraf kan bære mit navn.

Jeg så godt du skrev fremmede. Dette begreb skifter som vinden og som EU, FN og opgørelses-narerne herhjemme bevidst finder det for godt, så sammenligninger naturligvis bliver umulige fra år til år og oprindelseslandene mere og mere inddrages under noget, der kan benævnes vestligt eller udviklet. Jeg har i ovenstående link medtaget samtlige 235 repræsenterede nationer for sig og 93 år (1979-2072) med opdelinger på kryds og tværs.

Sådan er det.

Jeg beviser i ovenstående analyse bl.a., at såfremt børnetallene er som pressen har skrevet og angiveligt DS skulle have berettet for integrationsministeriet,…. så er der altså et problem…..et stort et (hvor pressen måske hellere af hensyn til oplagstallet skulle spørge : hvordan?) : Så kommer børnene end ikke med storken, men eventuelt fra planeten Pandora (jf. filmen AVARTAR)

Hilsen

PS: Cirka 18.710 gange har jeg understreget at muhammedanere ikke registreres endsige tælles i noget vestligt land – end ikke af Lars Hedegaard. Man kan gisne, men det er mest for ukyndige/sproglige ordmagere. ‘O.lign.’: der står jeg fuldstændig af og er mundlam. Hvad mon det eventuelt kunne være ???

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Sikkerhed, Statistik

Lars Løkke Rasmussen er socialist – maaske uden selv at vide det

Vi mener at statsminister Lars Løkke Rasmussen er socialist i sine udtalelser og sine handlinger

hvad han selv tror er ligegyldigt

Lige præcis som de andre socialister, når han holder fast ved at skatterne ikke skal nedsættes de næste 4-5 år. Når mere end 65% af befolkningen allerede lever af overførselsindkomst eller er ansat i det offentlige, der kun kan forbruge, hvad der kræves ind i skat, så er det lysende klart, at bøtten skal vendes uanset at det er ubehageligt.

Den indtægtsskabende sektor står simpelthen og skal levere midler uafbrudt til den udgiftskrævende/forbrugende sektor, der som sådan har et kvælertag netop om indtægtskilder, der skal tjene de samme midler ved frivillige betalinger for varer og ydelser. Man skal ikke undre sig over at virksomhederne flytter og eller lukker og afskediger de højtlønnede medarbejdere, der først og fremmest har krævet ind for at kunne betale skatterne. Dertil kommer alverdens bidrag på lønseddelen til utallige skumle fonde, der faktisk fordobler lønomkostningen i forhold til det, som lønmodtageren selv skal betale skat og afgifter af. Disse fonde gavner ikke arbejderne i andet end en rød teoribog. Det tror jeg de fleste i erhvervslivet giver mig ret i.

Når talen kommer op om der skal spares, fordi politikerne har tilladt større forbrug end de har lettet virksomhederne og deres ansatte for, så skal tingene kunne sættes i perspektiv, så størrelser kan sammenlignes:

Efterlønnen: 22 mia. kr. Folkepensionen: 88 mia. kr. Boligydelse og boligsikring: 12 mia. Kollektivt offentligt forbrug 141 mia. kr. Det var enkelte post efter udgiftssarterne.

Hvilke modtager overførslerne i almindelighed og giver anledning til det offentlige forbrug af især arbejdstimer på det samlede offentlige velfærdsbudget på i alt 752 mia. kr. i 2010:

4,8 -4,9 mill. Danskere og vestlige: 499-526 mia. kr.

600.000-700.000 Ikke-vestlige: 226-253 mia.kr.

De sidstnævnte er simpelthen i gennemsnit 3,47 gange tungere på det offentlige driftsbudget, selv når deres skattebetalinger medinddrages i regnestykket. (Men det kan vi slet ikke tale om, for der er netop nedsat ‘en overflødig syltekrukke’ til at opregne detail-beløbene, selvom Velkommissionen gav resultatet allerede i marts 2005; derfor ‘syltekrukke’, så eventuelle desangående beslutninger udskydes. Desuden berører emnet forskellighed, og så er det uetisk (= politisk ukorrekt) at beskæftige sig med, som tingene ser ud.). Man kunne med altoverskyggende ret hævde, at hvad et par af posterne angår, er der nogen, som har bidraget til deres formål gennem et langt liv via det forordnede velfærdssystem i dets højt besungne og skattefinansierede navn.

Vi kan supplerende oplyse, det er ikke udpræget gennemtænkt, det der foregår på borgen, med mindre socialismen er i højsædet:

Bruttonationalproduktet faldt med 68,4 mia. kr.

fra 2008 til 2009. De offentlige udgifter lod man

vokse sjovt nok med 68,4 mia. kr. samme år.

I 2009 øgedes de offentlige udgifter så igen med

43 mia. kr. i løbende priser

Reaktionstiden er utilgiveligt alt for lang til, at det borger for indsigt i andet end Karl Marx in fünf Minuten.

Skriv en kommentar

Filed under Pædagogik, Statistik

Correction Of The Population Count As A Prerequisite For Population Research

 

In Germany, Britain, Austria, Sweden, Norway and Denmark you do not depict the reality from the official based information when you make calculations/estimations involving ethnic descendants for research on diseases or other characters known to or expected to be descendence-related.

                 StatistikBanken (SB; the official source of DK population statistics; http://www.statistikbanken.dk/)
 

publishes immigrant statistics each year for: 1) Total DK Population, 2) Number of foreign citizens/citizens of foreign origin distributed on citizenship including children born abroad, 3) Number of naturalizations of the year including the children born before the naturalization. The children born to foreign citizens/citizens of foreign origin in DK are counted as Danish citizens and so are the children born to naturalized citizens after the naturalization. SB also maps a number of so-called immigrants and their descendants deviating even more from a proper statistical recording in population-related research. The total common birth rate and the total common mortality rate are also published each year.

This legal place-of-birth types of classification means that it becomes increasingly difficult with time to tell apart ethnic Danish citizens from Danish citizens of foreign origin, and that we can no longer reliably identify citizens by COO, nor determine the exact number of children by citizens by COO in the official statistical bulletins. One consequence of this ethnic mix-up is that it artificially raises estimates of ethnic Danish (sub)-fertility, and lowers the typically higher fertility of citizens of foreign origin, as will be documented below. Another consequence of the legal ethnic mix-up is that it prevents an objective analysis of the effect of immigration from various countries on Danish phenotypic and genotypic IQ. A proper demographic analysis requires information about the number of children born to foreign citizens and the number of children born to naturalized citizens year by year.

The present analysis is actually based on official counts from SB, but uses them in a way that, at least partly, circumvents the mix-up problem. A download was first made January 1st. 1979 to determine the actual number of citizens and people of foreign origin with an address in DK and registered in the central person register.

Changes in the status for 1979 were then checked January 1st. 1980 and again each January 1st. for the following years until January 1st. 2010 with respect to 1) the number of foreign citizens the year, 2) the estimated number of children born to all foreign citizens in DK, 3) the number of naturalized individuals, and 4) the estimated number of children born to all naturalized individuals the year based on the total birth rates given by United Nations (UN: http://un.org/esa/) for each of the 235 COOs, and on the total common mortality rates for DK. The difference between the total published population count and the partly estimated number of citizens of foreign origin provided here is the estimated residual number of ethnic Danes.

On January 1st. 1980, the birth rates for the 235 COOs and the total common mortality rate in DK constituted the  “interest rates” of increases for the status in January 1st. 1979. The number of foreign citizens and the number of naturalized citizens in1979 were then added. This process was repeated the following year (1981) based on status per January 1st. 1980, and each ensuing year.

The model for analysis was thus to retro-correct the official population counts for 1979-2010 for each of the 235 COOs in a year-by-year fashion, by balancing the ratios of official UN birth rates (b) against the total common mortality rate for DK (d) for the year immediately before, and add the increases in the number of citizens of foreign origin (ifo) and naturalized people (inp).

This annuity model:

Status count 1979 x (1+(b-d)/1.000) + ifo + inp

was administered each 1st.January throughout the period 1979-2010.

The retro-estimated numbers for 1979-2010 were then used for projection of further population growth for the period 2011 to 2072. 1) the average of ethnic Danish net emigration of 2700 per year for the period of 1997-2007; 2) The UN-recommended birth rates for all developed countries of 9.6,  reduced by 1/10 of a point from 2032 and every seventh year forward (even though we estimated it to be 9.3 at January 1st. 2010 by a weighted average based on the UN-recommended foreign birth rates; 3) The official SB registration of the population count and the total common birth- and mortality rates in DK, where the total mortality rate is the arithmetic average of the rates 2007-2009; 4) The net number new immigrants per year for each the 235 COOs, where the average is calculated from the numbers for the latest seven years.

The annuity method presented above was also applied in the projection, but the last two parts of the formula (ifo + inp) were substituted by the number of net immigration per year, that is, 17.170.

The national average IQs, provided by Lynn and Vanhanen (2006) were then weighted separately for each country each year according to its proportional numerical presence in DK, and presented as retro-estimated IQs categorized into 5 IQ bands for 1979-2010. The weighed IQs were then projected for the period 2011-2072.

The official number of citizens of foreign descendence January 1 and the official number of naturalized each year, the total number of citizens in Denmark are given by SB. The parameters are the birth rates of the foreign descendants in their origin (in the case of 14 p.c. difference) recommended by UN, and the total and separate birth- and mortality rates in Denmark build the net growth rate by births as shown above. An even more realistic collection of foreign birthsrates (as we demonstrate) shows a result that diviates even 26 p.c. from the official count January 1th 2010.

Retro-analysis and Projection On the Danish Counts

Other subjects on our site::

Statistical measures and tests

Economics

International Economics

Monetary Issues

New System of International Payments

Skriv en kommentar

Filed under Sikkerhed, Statistik

Retro-analyse og projektion 1979-2072 for befolkning i DK, antal, geografi, IQ

Nyhedsbrev fra Information om Danmark

– formentlig det sidste

Antal, geografi, øst-vest, IQ som kendetegn ved statsborgere af udenlandsk oprindelse

For omkring 20 år siden opfordrede tidligere sognepræst i Seem Søren Krarup mig til at skrive Danmarks Statistiks historie. Dette ville have været og vil fortsat være tidsspilde, der måske ikke uden videre kan sammenlignes med omkring 10 år i Folketinget. Det sidste var det værste.

Rumlepotter findes både i jydske og sjællandske udgaver.

Derimod den nyere (masse-)indvandrings historie i tal og perspektivet kunne interessere nogle få, der måske har på fornemmelsen, at de på den ene eller den anden måde er blevet snydt. Vi forestillede os fra 1987, at grundlaget ubetinget måtte være at kunne fastslå invandringens størrelse. Det var netop her magthaverne straks lukkede adgangen, medens medierne samtidig løj i takt hermed gennem mere end tyve år. Vi rettede, hvad der kunne rettes nærmest med “bind for øjnene”, da vi ikke havde adgang til grunddataene, men kun til de offentliggjorte data og de offentliggjorte bearbejdede statistiske materialer. Den sidste kategori kom i øvrigt til at stå mere alene, således at grundlaget for det udarbejdede ikke kunne anfægtes. Etikken var røget og udskiftet med en ny. Særligt interesserede kan få tilsendt vor sidste gennemgangs grafiske fremstillinger om masseindvandringens historie (1979-2010) i programmet (Office) Publisher eller blot som e-mail, således at de mere end 25 grafiske figurerne kan ændres i størrelse. Herved træder flere detaljer tydeligere direkte frem fra den bagvedliggende regneark-model. Perspektivet for perioden 2011-2072 er også illustreret i tal, grafik og statistisk beskrivelse under givne, realistiske forudsætninger.

 Denne gennemgang tilsendes vederlagtsfrit pr. e-mail som supplement til følgende filer, der er offentlige tilgængelige:

perspektiv.pdf : baggrunden kort, modellen i hovedtræk og resultaterne i modellens regneark er sammenskrevet i form bestående af tabel-uddrag med tilhørende grafiske fremstillinger samt en kortfattet, tilhørende statistisk beskrivelse i PDF-fil.

Resultaterne skal ikke forsøges underkastet nogen verbal/sproglig omkalfatring, justeringer eller præciseringer endsige nogen smagsbedømmelse af hensyn til dette og hint med min deltagelse, og intet omskrevet herfra kan offentliggøres i mit navn. Resultaterne er korrekte for så vidt modellen og dens forudsætninger accepteres, idet elementerne brugt i modellen ikke er mere eller mindre tilfældige valg af ord og vendinger fra vokabulariet, men universel logik i symbolsprog anvendt på veldefinerede begreber. Vi har intet andet holdbart end netop en sådan model, når den enkle virkelighed systematisk skjules for offentligheden af de såkaldt ansvarlige, gamle såvel som og ikke mindst nye.

Hvor meget offentligheden har ud af læse gennemgangen, eller om mange eller få kan forbinde modelresultaterne med virkeligheden ved jeg ikke. Rettighed til at bruge modellen på danske befolkningsforhold er netop blevet solgt til internationalt forsknings- eller udviklingsarbejde. Som bl.a.. den generelle beskrivelse af modellen antyder kan ingen befolkningsrelateret dansk forskning længere forsvares med udgangspunkt i den officielle, danske befolkningsbeskrivelse, såfremt karakteristikummet, der søges afdækket i den statistiske helhed, er væsentligt genetisk knyttet. Dette sidste ved flere, der har fulgt den kritiske demografi-gennemgang gennem årene på vor netside eller i Danskeren. De officielle fejlbeskrivelser af befolkningssituationen er ikke overraskende noget nær de samme i alle europæiske lande, selvom variablene og dataene er noget forskellige, og alle disse officielle beskrivelser skrider mere og mere med tiden i forhold til realiteterne. I forskningsverdenen skal der som bekendt ofte tabeller og grafer til for at overbevise om, påvise eller bevise netop det, som andre vidste eller sikkert fornemmede længe forud. Vi beskrev forskningstabet generelt i januar 2005 på: http://www.lilliput-information.com/economics/samm.html.

Forskellighed, et tveæggede sværd

Der blevet givet afslag på ansøgning om offentlige midler til forsknings- og udviklingsarbejdet, som en dansk professor fandt der var behov for. Arbejdet ville i tillæg diskret have kontrolleret den officielle, danske befolkningsbeskrivelses anvendelighed i forhold til optællings- og forskningsformålene. Nu var karakteristikummet, der konkret skulle udforskes ikke alene genetisk knyttet, men tilmed hentet fra gruppen karakteriseret ved forskellighed. Tilsammen gjorde dette det afgjort ikke nemmere at opnå offentlig bevilling. Den politisk korrekte elite accepterer simpelthen alene forskellighed, når den falder ud til den rigtige, d.v.s. den politisk korrekte side. Dette er selvfølgelig inkonsekvent, nærmest barnligt og derfor også skæbnesvangert for de politiske aktører i længden, men sådan er det blevet, barnligt. Og politisk korrekthed prioriteres højere end enhver kendsgerning. I befolkningsstatistisk sammenhæng begyndte det for alvor med et kamouflage-projekt byggende på uvidenskabelige tællebegreber fra 1991 (selvom meget var i uorden forinden) og sluttede senest med et andet kamouflage-projekt fra 2001, hvor indvandringen skulle skjules af antallet af nye naturalisationer eller nye danske statsborgerskaber hvert år. I 2002 og 2004 ‘rejste indvandrerne sandelig hjem’, selvom de blev her. I 2005 manglede der dog i alt 443 naturalisationer i at kunne dække nettoindvandringen og dermed sikre den falske eliminering af tilstrømningen. Vi havde meddelt 5. december 1989, at de ansvarlige sandsynligvis ville gøre brug af sidstnævnte trick på et tidspunkt. Det slog desværre til efter 12 år. Det næste kan nemt blive verdenshjørnernes politisk korrekte placering, efter den menneskeskabte globalopvarmning nu f.eks. har vist sig at give tæt på isvinter. Det blev i stedet til privat finansieret forskning kombineret med et slagkraftigt formidlingstilbud i den engelsksprogede forskningsverden (der ikke i samme grad lider af lighedsyndromet), fordi modellen kan bruges på flere europæiske landes fejlindrettede befolkningssystemer.

Vi havde i 2010 mange eksempler på konsekvenserne af mangler i et dansk registreringssystem og et ituslået dansk befolkningsregnskab, og det lykkedes uanset afslaget på offentlige midler til formålet utvetydigt at påvise, at det danske befolkningsregnsskab simpelthen er ganske vildledende. Det samme er det norske, det hollandske, det engelske, det tyske og det østrigske. Et eksempel af de enkle fra 2010 var “danskernes hjemmerøverier”, som Jyllandsposten kunne berette ‘passende’ om, et andet var ikke-vestlige immigranters nettoudgiftstræk på det danske velfærdsbudget. Her så vi adskillige bud på beløbet rundtom i pressen mest byggende på den snart altomfattende oplyste akademiske analfabetisme. Det hele afsluttedes med at regeringen nedsatte (læs “hensatte”) et udvalg (“en syltekrukke”), der skulle opregne alt det, som netop forud var blevet summarisk opregnet af regeringens egen Velfærdskommission (i 2005), og i 2010 blev disse Velfærdskommissionens regneresultater desuden kombineret med Chr. Hansens simple sammensatte forholdsregning herfra for anden gang.Men denne regning er ikke længere gældende i tidens og dermed videnstankenes surrealistiske logik. Forskellighed i trækket på velfærdskronerne, uha-da.

Gal kurs i mere end 30 år

Vi kan selvfølgelig ikke fuldstændig afvise at større initiativer – både gode og slette – netop fortsat kan stamme fra forskningsverdenen og herfra kan bruges til at overbevise de ellers handlingslammede beslutningstagerne, der næsten alle sammen i deres stille stunder typisk er henvist til blot at fornemme, at det er helt galt fat med den kurs, som de er slået ind på eller har fortsat efter i mere end 30 år under skiftende regeringer.

Det er ganske enestående

Forskellighed der vil noget, og dog : Det viste sig at end ikke mandaternes antal eller deres fordeling spillede nogen rolle blandt de såkaldt professionelle tomme skaller på borgen: Havde mandaterne spillet en rolle, kunne vi fortsat med god ret have hævdet, at hvad nogen ikke magtede på godt 9 år med fuld medieopbakning hele vejen og derfor kom for meget bagud med til, at skuden kunne vendes (fra 1995), klarede andre mageligt på 2 minutter og 54 sekunder med mediernes bevågenhed i netop samme tidsrum. Nogen tog grueligt og utilgiveligt fejl eller spillede falsk. Men lige knap alle tog fejl eller spillede falsk. Vi kan sluttelig sige, at den ærlige modstand, der måske savnede strategi og taktik, afløstes af den vel tilrettelagte modstand på skrømt/eller ved medløberi, hvor de indvalgte kun skulle skabe de berømte vælgerforventninger. Det bliver naturligvis skæbnesvangert for landet, at begge tiltag løb ud i sandet. Der er ingen grund til at oplyse mere, for danskerne vil hellere tro end vide om denne verden.

Hvorfor kom de første (i nyere tid)

 Indvandringens Danmarkshistorie til alle tider

Med venlig hilsen J. E. Vig

 mail@lilliput-information.com

http://www.informationomdanmark.dk

og denne blog

PS: Håber på nogen vil sende meldingen videre, da jeg har mistet næsten alle mine e-mail-adresser ved pc-nedbrud lige før Jul.

Skriv en kommentar

Filed under Statistik