Lars Løkke Rasmussen er socialist – maaske uden selv at vide det


Vi mener at statsminister Lars Løkke Rasmussen er socialist i sine udtalelser og sine handlinger

hvad han selv tror er ligegyldigt

Lige præcis som de andre socialister, når han holder fast ved at skatterne ikke skal nedsættes de næste 4-5 år. Når mere end 65% af befolkningen allerede lever af overførselsindkomst eller er ansat i det offentlige, der kun kan forbruge, hvad der kræves ind i skat, så er det lysende klart, at bøtten skal vendes uanset at det er ubehageligt.

Den indtægtsskabende sektor står simpelthen og skal levere midler uafbrudt til den udgiftskrævende/forbrugende sektor, der som sådan har et kvælertag netop om indtægtskilder, der skal tjene de samme midler ved frivillige betalinger for varer og ydelser. Man skal ikke undre sig over at virksomhederne flytter og eller lukker og afskediger de højtlønnede medarbejdere, der først og fremmest har krævet ind for at kunne betale skatterne. Dertil kommer alverdens bidrag på lønseddelen til utallige skumle fonde, der faktisk fordobler lønomkostningen i forhold til det, som lønmodtageren selv skal betale skat og afgifter af. Disse fonde gavner ikke arbejderne i andet end en rød teoribog. Det tror jeg de fleste i erhvervslivet giver mig ret i.

Når talen kommer op om der skal spares, fordi politikerne har tilladt større forbrug end de har lettet virksomhederne og deres ansatte for, så skal tingene kunne sættes i perspektiv, så størrelser kan sammenlignes:

Efterlønnen: 22 mia. kr. Folkepensionen: 88 mia. kr. Boligydelse og boligsikring: 12 mia. Kollektivt offentligt forbrug 141 mia. kr. Det var enkelte post efter udgiftssarterne.

Hvilke modtager overførslerne i almindelighed og giver anledning til det offentlige forbrug af især arbejdstimer på det samlede offentlige velfærdsbudget på i alt 752 mia. kr. i 2010:

4,8 -4,9 mill. Danskere og vestlige: 499-526 mia. kr.

600.000-700.000 Ikke-vestlige: 226-253 mia.kr.

De sidstnævnte er simpelthen i gennemsnit 3,47 gange tungere på det offentlige driftsbudget, selv når deres skattebetalinger medinddrages i regnestykket. (Men det kan vi slet ikke tale om, for der er netop nedsat ‘en overflødig syltekrukke’ til at opregne detail-beløbene, selvom Velkommissionen gav resultatet allerede i marts 2005; derfor ‘syltekrukke’, så eventuelle desangående beslutninger udskydes. Desuden berører emnet forskellighed, og så er det uetisk (= politisk ukorrekt) at beskæftige sig med, som tingene ser ud.). Man kunne med altoverskyggende ret hævde, at hvad et par af posterne angår, er der nogen, som har bidraget til deres formål gennem et langt liv via det forordnede velfærdssystem i dets højt besungne og skattefinansierede navn.

Vi kan supplerende oplyse, det er ikke udpræget gennemtænkt, det der foregår på borgen, med mindre socialismen er i højsædet:

Bruttonationalproduktet faldt med 68,4 mia. kr.

fra 2008 til 2009. De offentlige udgifter lod man

vokse sjovt nok med 68,4 mia. kr. samme år.

I 2009 øgedes de offentlige udgifter så igen med

43 mia. kr. i løbende priser

Reaktionstiden er utilgiveligt alt for lang til, at det borger for indsigt i andet end Karl Marx in fünf Minuten.

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Pædagogik, Statistik

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s