FOLKETALLET VOKSER UDEN AT INDVANDRINGEN OG FØDSLERNE KAN FØLGE MED???


Følgende forespørgsel er formentlig sat igang af pressens løgne:

 
 
Kære
 
 
Har du nogle pålidelige tal for de fremmedes børnetal i Danmark? Specielt muhammedanere o.lign.
Man hævder for tiden, at muhammedanernes fødselstal er faldet betydeligt.
 
 ——————————————-
 
For at spare et par forespørgsler om samme emne, så tillad mig at forebygge lidt med dette indlæg, hvori der skulle være rigeligt at gå til pressen med:
 
 Der er ingen tal for den officielle og den korrigerede officielle tilstrømningen i 2011 før efter den 12-15. februar. De bliver i øvrigt de sidste antal jeg kommenterer. Derefter får løgnene frit spil, for så går det hurtigere. Ny taktik herfra.
 
 JEG UNDERSTREGER AT DE OFFICIELT ANVENDTE BEGREBER ‘INDVANDRERE’ OG ‘EFTERKOMMERE’ ER UVIDENSKABELIGE OG ALDELES MISVISENDE OG HAR NATURLIGVIS VÆRET DET I DE NÆSTEN 20 ÅR DE HAR VÆRET BRUGT.
 
Jeg kan oplyse dig, hvorledes det ser ud officielt:

 Antallet af udenlandske statsborgere med bopæl og personnummer i Danmark offentliggøres af Danmarks Statistik (DS). Antallet af tildelte danske statsborgerskaber ved lov siden 1979 offentliggøres også af Danmarks Statistik på Internettet.

Pr. 1. januar 2010 var her således 329.940 udenlandske statsborgere. Pr. 1. januar 2010 var her i alt 208.828 (inklusive børn før naturalisationen), der havde fået tildelt dansk statsborgerskab siden 1979. Summen af disse to antal er 538.768.

Søges i Danmarks Statistiks Statistikbanken (SB) efter antal individer med udenlandsk oprindelse og bopæl samt personnummer i Danmark, findes antallet hos DS pr. 1. januar 2010: 542.738.

 Forskellen er 3.970.

“Ja, et ganske betydeligt fald i fødselstallet”

 ———————————–

Udenlandske statsborgere og børn af disse født i udlandet er medregnet i de 538.768. Børn af naturaliserede regnes for danske statsborgere ligesom børnebørn af naturaliserede.

 Ergo er her 3.970 børn født i DK af alle udenlandske statsborgere til alle tider.

 – at jeg ser mange flere i en enkelt bydel af Århus ‘kan kun skyldes min farveblindhed med overhængende hang til racisme’. At det overhovedet interesserer nogen så sent i forløbet er mig ikke en kilde til evig forundring.

Forslag : 1. Børn født af folk med udenlandsk oprindelse i Danmark kaldes danske statsborgere af den nuværende regering og myndighederne. 2. Pressen kalder alt som har overskredet vore grænser for dansk og selvfølgelig det samme med børnene af indtrængerne.

Det er hvor vi er. 

———————————–

Hvis du vil vide noget, kan du gå til: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Analysemetoderne er beskrevet i detaljer på engelsk her: index-population-account-corrections.pdf

 Disse filer har jeg udarbejdet i forbindelse med international forsknings- og udviklingsopgave, der ikke kunne gennemføres videnskabeligt pålideligt med den officielle danske befolkningsstatistik. Disse filer bliver ikke omskrevet til noget cirka-rigtigt til Per og Poul, Ole samt Ane i kæret med min medvirken, og ingen omskrivninger heraf kan bære mit navn.

Jeg så godt du skrev fremmede. Dette begreb skifter som vinden og som EU, FN og opgørelses-narerne herhjemme bevidst finder det for godt, så sammenligninger naturligvis bliver umulige fra år til år og oprindelseslandene mere og mere inddrages under noget, der kan benævnes vestligt eller udviklet. Jeg har i ovenstående link medtaget samtlige 235 repræsenterede nationer for sig og 93 år (1979-2072) med opdelinger på kryds og tværs.

Sådan er det.

Jeg beviser i ovenstående analyse bl.a., at såfremt børnetallene er som pressen har skrevet og angiveligt DS skulle have berettet for integrationsministeriet,…. så er der altså et problem…..et stort et (hvor pressen måske hellere af hensyn til oplagstallet skulle spørge : hvordan?) : Så kommer børnene end ikke med storken, men eventuelt fra planeten Pandora (jf. filmen AVARTAR)

Hilsen

PS: Cirka 18.710 gange har jeg understreget at muhammedanere ikke registreres endsige tælles i noget vestligt land – end ikke af Lars Hedegaard. Man kan gisne, men det er mest for ukyndige/sproglige ordmagere. ‘O.lign.’: der står jeg fuldstændig af og er mundlam. Hvad mon det eventuelt kunne være ???

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Sikkerhed, Statistik

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s