Category Archives: Islam

KR. 100.000 ER ALT FOR LIDT – gang med tre, for det svarer kun til tre maaneders konsulenthonorar paa Politiken

sixtant

Om engangsudbetaling på kr. 100.000 har interesse

over en bredere front skal naturligvis sættes i forhold til, hvad de ellers opnår ved at forblive i landet

Indledningsvis må vi oplyse at førtidspensionen i Danmark udgør kr. 13.895 pr. mdr. for enlige. Og huslejen for de første 60 kv.m. bolig kan højest andrage 20 procent af pensionen; det offentlige betaler resten. For indvandrerpar følger taksten reglerne her : Jf. http://www.clh.dk/pjecer/jobmedtilskud/doc4.html: “Efter de nye regler om førtidspension er der kun én ydelsestype af førtidspension, som kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Efter 1. januar 2004 modtager enlige kr. 13.895 pr. måned. Personer, der er gift/samlevende, vil modtage kr. 11.810 (hver) om måneden. Begge beløb er skattepligtige og påvirkes af eventuelle indtægter…”

Vi mener enhver, der modtager et sådant beløb månedligt bliver voldsomt forgyldt, men dette skal selvfølgelig sammenlignes med, hvad man selv har til rådighed, og hvad man yder for det. Fattigdom i denne forbindelse er dog sjofelt at komme ind på, medens en kassedame lytter med.

Antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år

– nu forstår vi, at de simpelthen forsvandt fra jobcentrene og jobmesserne under den aktive arbejdsmarkedepolitiks begyndelse.

Mange fejl i kommunerne:

“Den Sociale Ankestyrelse, der holder tilsyn med området, har i flere tidligere undersøgelser konstateret, at kommunerne begår mange fejl i deres sagsbehandling, når de vurderer, om en ansøger skal have førtidspension, ligesom der også sker mange fejl i forbindelse med tildeling af fleksjob. Senest har Statsforvaltningen i Syddanmark i 2008 gennemgået 95 sager om tilkendelse af førtidspension. I 51 pct. af sagerne var der så alvorlige fejl, at afgørelsen enten ville være blevet ændret, eller sagen ville være sendt tilbage til kommunen til en ny behandling. Typisk er fejlene, at kommunen slet ikke har testet, om ansøgeren kunne varetage et job, eller ikke har udtømt alle behandlingsmulighederne…”

Supplement angående førtidspensionen og andre overførsler

Derudover vil Politiken nu tilbyde specielt irakere kr. 32.000 pr. måned. Om den kan få overklassen til ved indsamling at finansiere alternativet til hjemsendelse for flere nationers borgere er et åbent spørgsmål, der måske på et tidspunkt skal kunne sidestilles lidt med beslutningerne i folketinget, hvis ikke dette et for meget forlangt.

Der er flere kilder

Det er ser ud til at integrationen gør dem fattige

På denne baggrund er det endnu mere usikkert, om kr. 100.000 som engangsudbetaling vil få immigranterne (de afviste og de andre) til at pakke klunset permanent og vende næsen hjem.

Vi mener simpelthen det for sent at klare hjemsendelserne i større antal ved at yde dem et engangsbeløb på kr. 100.000. Måske er det netop derfor det først besluttes nu, og det ikke skete for 15 år siden, ligesom alt det andet.

Politiken fanges vel ikke af Lissabon-traktatens bestemmelser om racisme

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Sikkerhed, Statistik

Flere dyre, utilpassede unge

i

http://jp.dk/indland/aar/article1830739.ece
Jyllands-Posten

“Flere dyre, utilpassede unge

Offentliggjort 27.09.09 kl. 10:38

Der er 50 pct. flere af de dyreste anbringelsessager. Prisen skal ned og kvaliteten op, siger socialrådmanden.
Utilpassede unge, der er ude i kriminalitet og misbrug, ender i stigende grad med at blive mandsopdækket af pædagoger døgnet rundt, f.eks. i et sommerhus.
Fra 2007 til 2008 steg antallet af de dyreste anbringelsessager fra 38 til 57 i Århus Kommune. Det er en stigning på 50 pct. i sager, der hver koster over én mio. kr. På grund af vanskeligheder med at finde egnede pladser bruges i disse sager ofte såkaldte enkeltmandsprojekter. Det vil sige, at den unge bliver isoleret med et hold af pædagoger. Her kræves, hvad der svarer til 4,3 pædagoger pr. døgn. Regningen for den dyreste anbringelse i 2008 løb op i 3,2 mio. kr…”

Det sidste stemmer ikke, når vi ser på landsplan:

http://jp.dk/indland/article246516.ece

Men Jyllandsposten den 20. juni 2005 giver artiklen: ”Voldelig dreng får egen institution”

Et uddrag JP-artiklen: ”…I forbindelse med amtsinstitutionen Teglgaardsparken i Middelfart oprettes et særligt botilbud til drengen i en tidligere overlægebolig til efteråret.

I den forbindelse søges der nyt personale til den voldelige dreng: 15 pædagogiske medarbejdere med en række konkrete og forskelligartede kvalifikationer.

Et forsigtigt skøn i forhold til udgiften for institutionen, der også får egen mini-bus, lyder på omkring fem millioner kroner om året…”

http://jp.dk/indland/article246083.ece

Tvivl om ungdomssanktionen virker

Den ideologiske elite accepterer ikke forskellighed, slet ikke kulturforskellighed

Mindst 40 pct. af anden etnisk herkomst i retspsykiatrien

Der er gang i den på Mols

Mest om fodbold, vold og mere importeret vold – dhimmitude-samfundet

Flere og tidligere på pension – ikke-vestlige sætter ikke ganske uventet rekorden

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Pædagogik, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Statistik, Terror, Vold

‘STRAMNINGERNE ER VILDE’

http://jp.dk/indland/krimi/article1826956.ece

Jyllands-Posten

Fire et halvt års fængsel til 16-årig

Offentliggjort 23.09.09 kl. 17:18 – opdateret kl. 17:44

16-årig dreng idømt fire et halvt års fængsel ved Retten i Glostrup for røverier. Tre andre unge fik også fængselsstraffe.Den 16-årige tog betænkningstid til en anke af dommen, oplyser Retten i Glostrup. De tre andre dømte modtog deres dom.Drengen blev efter dommen sendt direkte i varetægtsfængsel, ligesom to af de tre andre dømte, som i dag er 17, 18 og 18 år. De var i alderen 15-17 år, da røverierne stod på.

Anklageren havde krævet udvisning af den 16-årige, der stammer fra Tyrkiet, men udvisningen blev gjort betinget.

Den 16-årige blev dømt for et røveri mod en buschauffør i Avedøre syd for København den 27. januar. Chaufføren fik en hjerneblødning under røveriet, som også to af de andre blev dømt for.

Dertil blev drengen dømt for tre hjemmerøverier, to gaderøverier, et forsøg på hjemmerøveri og et forsøg på endnu et gaderøveri. Blandt andet en udviklingshæmmet blev overfaldet med slag og spark af den 16-årige.

Hans i dag 17-årige medtiltalte blev idømt tre et halvt års fængsel for røveriet mod buschaufføren, tre hjemmerøverier og et forsøg på røveri i en butik. De to 18-årige blev idømt henholdsvis et år og otte måneder og et år og to måneders fængsel, afgjorde nævningetinget.

Ritzau

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Terror, Vold

Raa vold i København og i andre europæiske storbyer skyldes…

ungdomshuset-ildaktivister

“Rå vold i Danmark og nabolandene

Leon Nikulin mener, at årsagen til den stigende vold i Danmark og i andre europæiske lande er indvandringen fra Mellemøsten. Foto: PASCAL LE FLOCH/Scanpix

Historien om de tre Hellerup-piger, der blev sparket og slået på hovedbanegården, er kun alt for typisk, og det engang så fredelige Danmark ligner efterhånden mere og mere en westernfilm, hvor forbryderne har overtaget, medens den enlige sherif hjælpeløst ser til. Og overfaldet på de tre piger er kun toppen af isbjerget. Lad mig her blot minde om ildspåsættelser, vold, overfald og røverier i Gellerupparken og i Greve, for slet ikke at tale om Nørrebro. Her gik indvandrerbander amok den 10. januar og hev en mor og hendes datter ud af deres bil i raseri over en lovlig demonstration på Københavns Rådhusplads til fordel for Israel tidligere på dagen…”

——————————-

Rettelse af de voldsomme tilsnigelser og fordrejninger fra officiel side om en stigning på sølle 12,5 pct. af indvandringen i 2008 efter den upålidelige vandringsstatistiks ene side:

 

Dagens store spørgsmål: Hvordan vil det gå med kriminaliteten i 2009 og 2010, når politikerne øgede nettoindvandringen af fremmede herunder østeuropæere (indvandring minus udvandring) i 2008 i sandhed ikke med 12,5 pct., men med:

62,8 procent ?

 

Tillægsspørgsmål 1: Skal vi gå ud fra, at politikerne ønsker mere vold, eller skal vi påregne at politikerne endnu ikke har opdaget volden i København, hvorfra de ellers skal forestille at regere?

 

Tillægsspørgsmål 2: Såfremt politikerne har opdaget volden, skal vi så gå ud fra de regerer til danskernes bedste?

Sonia

Supplement: Sådan ser du hvem der repræsenterer mest kriminalitet

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Terror, Vold

HJEMMERØVERIERNE – RIGSPOLITIETS NATIONALE EFTERFORSKNINGS CENTER FEJLSKØNNER, SAA BEROLIGELSE BLIVER TIL FORUROLIGELSE

 

Efterforskning er tilsynladende blevet til noget med at berolige de potentielle ofre for forbrydelser.

Om formålet er at få kriminaliteten til at glide mere gelinde, er svært at sige. Det er imidlertid resultatet, der opnås.

Repressiv Tolerance er nøgleordene i den bagved- og ovenoverliggende filosofi.

 

Men:

DET ER SKØNT SE HVOR

DE LEDENDE DUMMER SIG

GANG PÅ GANG

LÆS NU REFERAT AF INTERVIEW MED ANSVARLIG
“Når beroligelser aldrig har bund i realiteterne, bliver de til foruroligelser”

 

16. oktober 2007 i Berlingske Tidende:

Uddrag af : http://www.berlingske.dk/article/20071016/danmark/71016084/

“Selv om danskerne er blevet skræmt af sidste uges grove røverier i private hjem, tyder intet på, at den form for kriminalitet er på vej til at blive hverdagskost i Danmark. Det siger Ove Bundgaard Larsen fra Rigspolitiets NEC-afdeling, der nu vil give området særlig opmærksomhed.

Det gør indtryk på os, at to familier i løbet af den seneste uge er blevet overfaldet hjemme hos dem selv – så voldsomt, at en 65-årig mand fra Smørum døde af det, mens en 35-årig mand fra København blev gennembanket for øjnene af sine gæster. Og hvis vi også husker den mand, der for nylig blev vækket af maskerede røvere og frarøvet 100.000 kroner og alle sine DVD-film, og det ældre ægtepar, der blev slået og sparket af fem hætteklædte mænd, der forsvandt med parrets penge og to biler, kan vi let få den tanke, at der bliver mange flere af den type røvere, og at vi er i farezonen derhjemme som aldrig før. Den tanke deler vicekriminalinspektør Ove Bundgaard Larsen fra Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC, imidlertid ikke. Efter at have gransket politiets statistikker nøje fastslår han, at der i år har været mellem 20 og 22 af den type røverier i private hjem. Høj opklaringsprocent. »Antallet er ikke foruroligende, men vi har haft nogle røverier af en alvorlig karakter i sidste uge og endda et dødsfald, og derfor vil vi nu følge udviklingen ganske nøje i år og næste år. Umiddelbart ser der ud til at være en lille stigning, men jeg tror nu ikke, det er en udvikling, vi skal frygte,« siger Ove Bundgaard Larsen. Han tilføjer, at opklaringsprocenten i de omtalte sager tilmed er forholdsvis høj. »Den er i hvert fald over 50 procent. Hos Københavns Vestegns Politi har de opklaret samtlige de fem-seks-sager, de har haft.« Tallene for hjemmerøverier må i øvrigt pilles ud med »håndkraft«, fordi de ikke optræder særskilt i statistikkerne. De falder ind under kategorien »Anmeldelser om røveri mod andre, jf. straffelovens § 288«, hvor de kun udgør omkring en procent af denne kategori…”
—————————————-

Der er lissom lagt en tone af beroligelse over de overordnede politifolks attituder og udtryk. Politidirektør Hanne Bech Hansen i præcis det samme toneleje har vi været ved. Og vi fortsætter. Vær vis på det!

Det kan være fordi andre skal sige, at med politikernes åbne grænser til det kriminelles paradis, så overskrides det som var, men som er fjernet, og de kriminelles paradis bliver til helvedet også for lovlydige borgere her.

Jævnfør ovenstående artikeluddrag: 20-22 af den type røverier i private hjem, refereres Ove Bundgaard Larsen den 16. oktober 2007, og han udtrykker bl.a.:

“…tyder intet på, at den form for kriminalitet er på vej til at blive hverdagskost i Danmark…”

Berlingske Tidende den 2. oktober 2008: I år indtil videre 39 hjemmerøverier

Kendsgerningerne blev simpelthen listet op for ‘den ansvarlige efterforsker’ og for offentligheden i Berlingske Tidende af to kvikke journalister tæt på årsdagen for interviewet med ‘den ansvarlige efterforsker’ i Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center (NEC).

Det må være den simple logik, der er sat ud af kraft.

På : http://www.berlingske.dk/article/20081002/danmark/81002138/ kan du læse: “Antallet af hjemmerøverier er i kraftig stigning de seneste tre år. Tal fra rigspolitiet viser, at der 2006 skete 16 røverier i folks private hjem. I 2007 var tallet steget til 23 røverier. Med det seneste røveri, mod et ældre ægtepar i Galten, er man i år helt oppe på 39 tilfælde, hvor chokerede danskere bliver udsat for grove røverier i deres private hjem…”

Derefter kan du se kort beskrivelse af samtlige hjemmerøverier i 2008 indtil den 2. oktober listet behørigt op Af René Løkkegaard Jepsen & Jeppe Bangsgaard

 

VI ER MODSTANDSGRUPPE, DER ER MEGET IMOD DEN MANGLENDE INDSATS MOD HJEMMERØVERIER OG ÅRSAGERNE TIL SAMME, UANSET AT DE TILSYNELADENDE MEST UDFØRES AF STATSINVITEREDE PARTNERE I EU. AT MYNDIGHEDERNE IKKE KAN OFRE EN NY HOVEDKATEGORI AF KRIMINELLE GERNINGER, SOM DET NATURLIGVIS FORDRES AF INDLYSENDE GRUNDE , OG SOM VI NETOP HAR VIST I DETTE INDLÆG, BETRAGTER VI SOM SKALTEN OG VALTEN MED BORGERNES REALE BEKYMRINGER. DE ANSVARLIGE OG VI SKAL KUNNE SE OMFANGET AF DENNE FORBRYDELSE OVER TIDEN. OG VI VIL SAMTIDIG NATUTRLIGVIS VIDE, HVILKE UDLÆNDINGEGRUPPER, DER SIGTES FOR AT UDFØRE DENNE FORBRYDELSE.

 

HVOROM ALTING ER, DER SKAL SKE FORBEDRENDE ÆNDRINGER NU!

Danmark på vej mod anarki

Modstandskamp:Hjemmerøverier udført af statsinviterede partnere i EU

16-23-39

Sonia

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Statistik, Terror, Vold

Kioskbasker: HEMMELIGHOLDT ALTERNATIV BEFOLKNINGSPROGNOSE, SOM DU IKKE SKAL KENDE

dscn0109.jpg

Det skulle du ikke vide : Alternative opgørelser uden adgang for offentligheden:

Det Morgenavisen Jyllands-Posten skrev 30. maj 2004 på: http://jp.dk/arkiv/?id=361742 hænger fint sammen med det den skrev den 22. august 2008, og det er nemt at tolke:

Årsagen til, at 347.250 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 med fortsat indvandring bliver til 330.700 ikke-vestlige i år 2040 i den officielle befolkningsprognose er ganske enkelt, at indvandrerne og deres børn kaldes danskere, og en hel del østlige kaldes vestlige, både blandt de 347.250 og endnu flere og til stadighed flere og flere i prognosepunkterne fremover, f.eks. i år 2040 med 330.700 ikke-vestlige.

Nu speedes tilstrømningen yderligere op, så landet overtages en del hurtigere. Det er derfor, at indvandrerne hurtigere skal forvandles til danskere.

Med den nylige ”geniale opdagelse”, ”at de ikke-vestlige nu pludselig ses på papiret at få meget færre børn” – ”de fødes jo simpelthen af danskere” -, end hidtil antaget, skal de 330.700 i 2040 eventuelt reduceres yderligere.

Sidste år fødte de ikke-vestlige officielt 2,5 barn i gennemsnit, i år officielt knap 2 børn i gennemsnit i følge Danmarks Statistik. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten 22. august 2008.

Den tragikomiske farce nået klimaks:

“Jo flere der kommer ind, desto færre er her”. “Jo flere og længere de er her desto flere børn “føder de for danskerne” ” – de fødende er nemlig de ikke-vestliges tredjegeneration.

……………………………………………………………………………..

”Samme Morgenavisen Jyllands-Posten oplyste kort i 2004 – jf. linket ovenfor –, at der findes en anden prognose, om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden.

Denne prognose er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos ’det uafhængige’ analyseinstitut DREAM under bl.a. Finansministeriet og Erhvervsministeriet.”

Denne prognose går ud fra, at 3. generationsindvandrere altså efterkommere af efterkommere eller de oprindelige indvandreres børnebørn vedbliver at have betegnelsen efterkommere – ikke betegnelsen danskere.

Vel at mærke, havde man heller ikke i denne alternative prognose taget højde for, at netop adskillige 3.-generationsindvandrere indtil 2004 allerede var blevet lagt i kategorien ’danskere’ eller kategorien ‘danske statsborgere’ og ikke i kategorierne ‘indvandrere’ eller ‘efterkommere’ i tælleapparatet både før og efter 1991. Begreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ indførtes i 1991. Man korrigerer således kun for fejlene fremover, ikke for fejlene bagud fra 2004 til 1979.

Den alternativ prognose, som end ikke medtager andet end cirka halvdelen af delpopulationen i udgangspunktet, var alligevel for meget for fagfolkene, og afgjort ikke noget de ”yndede at få frem i offentligheden”, meldte Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. maj 2004 Derfor får du heller ikke i dag direkte adgang til artiklen fra 30. maj 2004. Bevæggrundene kan afgjort være flere. Den alternative prognose var efter det vi læste i Morgenavisen Jyllands-Posten til internt brug i ‘organerne’, hvis ansvarlige tilsyneladende godt ved, at det er helt gal fat med tællebegreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der som nævnt indfødtes til erstatning for statsborgerskabsopgørelsen i 1991. Der var tilmed en demografisk professor Hans Oluf Hansen, der utvetydigt hævdede den 20. august 2005 i Berlingske Tidende, at den nuværende befolkningsmodel, som antallene opgøres efter, ikke kan bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkningssituation i Danmark med. Denne afsløring kom ganske vist med 14 års forsinkelse.

Men korrektionen bagud i tid af status forud for projektionen/prognoseudviklingen er altså end ikke foretaget i den alternative prognose, hvis resultater vi så alligevel absolut ikke må få kendskab til.

’Løgn over løgn’, kan farcens titel kun være.

……………………………………………………………………..

Anbefal denne fil til dine kontakter – det haster!

Og nu til sandheden:

En egentlig retvisende korrektion af den officielle befolkningsopgørelse og ditto prognose er kun foretaget af Information om Danmark på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html (korrektion tilbage til 1979, som kilderne hos Danmarks Statistik gav os mulighed for) og med en ærlig prognose med følgende resultater:

 

 

  • Der er mindst 750.000 ikke-vestlige Danmark i 2008 (694.088 plus nettoindvandringen i 2006, 2007 og 2008 plus levendefødte minus døde i gruppen ikke-vestlige). Dugfrisk opgørelse af antallet af fremmede i Danmark viser 766.000-829.000 pr. 1. juli 2008 ved en egentlig annuitets-estimation af de naturaliseredes fødsler. Det kvalificerede slag på tasken 750.000 var tæt på og ikke nogen overdrivelse.
  • Danskerne bliver med matematisk sikkerhed i mindretal i Danmark senest mellem år 2034 og 2043, hvis det fortsætter som nu.

 

Hjælpefiler :

HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM

Kvadraterne med røde og hvide boller illustrerer bedraget

Øvrig dokumentation og supplement:

Den ærlige prognose i grafik og tabeller:

IoD’s befolkningsprognose 2003 i tabeller og grafik

Kamoufleret befolkning:

http://danmark.wordpress.com/2007/02/25/camoufleret-befolkningsudskiftning/

Skidt når bladene taler over sig:

http://danmark.wordpress.com/2007/06/19/det-er-skidt-naar-bladene-taler-over-sig/

Det er karakteristisk, at i intet vestligt land foretages en korrekt officiel opgørelse af befolkningen fordelt på individernes oprindelse, og i intet vestligt land fortæller befolkningsprognoserne andet end:

Jo flere der kommer ind, desto færre er der…og stambefolkningerne er tilmed lige glade.

Tommelfingerregel i disse år: Ethvert officielt ikke-vestligt immigrantantal i en nation eller en storby skal cirka fordobles for, at du får de naturaliserede og deres børn inkluderet i antallet.

Når vi ikke kan kvantificere problemstillingen, kan vi ikke tage reel stilling. Dette sker naturligvis på kold beregning.

…………………………………………………………..

Bertold Brecht (figuren ’Herbert Schmidt’ i ’Matador’) var meget optaget af Trozkys revolutionsmodel, som i dag praktiseres i den vestlige verden.

Bertold Brecht udtaler bl.a.:

When ideology and reality does not match

“…Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?”

(Bertold Brecht)

J. E. Vig, cand. oecon., 31. august 2008

At least one character of the time we live in: Do what I say, but don’t do what I do

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Statistik, Terror

Sandheden har ingen interesse

Uddrag af: http://www.politi.dk/da/aktuelt/nyheder/banderapport_250108.htm?WBCMODE=presentationunp

“Rigspolitiet offentliggør statusrapport om bandekriminalitet

Rapporten er den første af sin art, og fremover vil den blive opdateret og udkomme én gang årligt. Den behandler kriminaliteten og relationerne hos 14 af de allermest kriminelle grupperinger i Danmark. Grupperinger som Rigspolitiet løbende overvåger, for at politi og anklagemyndighed kan være i stand til at gennemføre en intensiv efterforskning og retsforfølgning mod grupperingernes medlemmer…”

Hele rapporten kan læses her:
http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/D9389C72-FEF7-4C4D-ADE0-0769815A111A/0/Banderapport2007.pdf

 
———————————————

Der er ikke meget overraskende i det med Islamabad-bombningen af den danske ambassade. Vi er ikke rystede sådan som visse muhammedanere her sjovt nok hævder de er i følge dhimmi-medierne. For få år siden viste TV en større tema-udsendelse om, hvorledes kontanthjælpen i Danmark kanaliseredes til Islamabad. Man hævdede i dokumentar-filmen, at hele Islamabad var bygget op på grundlag af danske kontanthjælps- og andre bistandskroner.

Meget tyder på, at der i virkeligheden slet ikke er tale om satire-tegninger, som efter mordplaner har bragt sindene i kog.

‘Naturalisme’ er ordet, der ligger lige for og som kendetegner stilarten.

Sandheden er ilde hørt; det kender vi alle i Danmark, og det betyder det samme her.

Og når det måtte blive aktuelt her, så er det givet ikke i de kendte kriminelle grupperinger, der skal søges.

Sonia

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Terror, Vold